HABERSHOW

Çiftlik Hayvanlarında Beslemenin Önemli

 

Hayvancılık sektörü geniş bir yelpaze doğrultusunda sürekli olarak yenilikler ile karşı karşıya kalır. Bu yenilikler hayvanın fizyolojik açıdan daha verimli ve daha sağlıklı bir hale gelmesi konusunda ciddi bir fayda sağlamaktadır. Doğru besleme ile birlikte hayvanlardan en iyi verimi elde etmek mümkün olur. Son yıllarda hayvanların beslenme düzeyini daha iyi bir konuma getirebilmek adına çeşitli yöntemler ön plana çıkmaya başladı. Bunlardan biri hayvanlara müzik dinletmektir. hayvanların bu şekilde daha sakin olacağı yönünde görüşler bulunmaktadır. Sakin olan hayvanın daha çok yem yediği ve daha hızlı verim artışı ile karşılaştığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

Çiftlik Hayvanların Besin Madde İhtiyaçları Nelerdir?

Hayvanlar, en az insanlar kadar beslenmesine önem gösterilmesi gereken canlılardır. Öellikle çiftlik hayvanlarının besin madde ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılamadığınız zaman o hayvandan herhangi bir fayda sağlamanız mümkün olmaz. Hayvandan fayda sağlasanız bile bu durum uzun soluklu değildir. Çiftlik hayvanlarının besin madde ihtiyaçları hayvan cinsine, ırkına, yaşına, canlı ağırlığına ve sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Aynı zamanda hayvanın gebelik durumu da besin madde ihtiyaçlarını ciddi oranda etkilemektedir. Çiftlik hayvanları özellikle vitamin ve mineral bakımından yetersizlerdir. Bu açığı karşılamak adına rasyon hazırlama konusunda hassas davranmak gerekir. Rasyonların orantılı ve besin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması hayvanların sağlığı ve verimi açısından son derece önemlidir.

Çiftlik Hayvanlarında Rasyonun Önemi Nedir?

Çiftlik hayvanlarının bir gün içerisinde tüketmesi gereken yemlerin toplamına rasyon adı verilir. Rasyon çeşitli programlar ile yapılabilmektedir. Her hayvan ırkı ve cinsi için farklı rasyonlar uygulanır. Özellikle hayvanların kuru dönem, laktasyon dönemi ve gebelik döneminde rasyonların uygun şekilde hazırlanması, hayvanın o dönemi daha kolay bir şekilde geçirmesi konusunda fayda sağlamaktadır. Rasyon içerisinde hem kaba hem de kesif yemler bulunur. Hayvanı sadece kesif yem ile beslemek çeşitli hastalıklara sebep olur. Kaba yem sayesinde hayvan geviş getirir ve aynı zamanda mide florasının korunması konusunda da olumlu etki yapar. Çiftlik hayvanlarının rasyon programları uygun bir şekilde hazırlandığı zaman hem besi yönünde hem de süt yönünde verim kapasitesi artar.

Exit mobile version